Handel detaliczny

Zdobądź przewagę, wykorzystując zakłócenia

Zmiana w krajobrazie handlu detalicznego nie jest niczym nowym – handlowcy detaliczni na całym świecie zawsze musieli przystosowywać się do zmian w zachowaniach klientów i zagrożeniach ze strony konkurencji. Nowe są obecnie częstotliwość i zakres zmian oraz sposób, w jaki zmiany te mogą utrudnić prowadzenie dotychczasowych interesów. Niezależnie od regionu, handlowcy detaliczni, którzy nie są w stanie zapewnić swoim klientom wartościowej oferty, przegrywają. Za to ci, którzy podążają za nowymi szansami i wykorzystują zmiany, mogą zwyciężyć i zapewnić sobie długofalowy rozwój.

Przyszłość handlu detalicznego jest tutaj. Sukces opiera się na głębokim zrozumieniu zachowań konsumenckich i sposobach wykorzystania technologii cyfrowej.

Nasze najnowsze koncepcje na temat handlu detalicznego

Na przestrzeni wszystkich segmentów handlu detalicznego – od artykułów spożywczych po modę – promocje są jednym z najefektywniejszych narzędzi do zwiększania natężenia ruchu i poprawiania zysków. Holistyczne podejście firmy BCG wykorzystuje dokładne analizy, aby stworzyć bardziej szczegółowy obraz wpływu na przeszłe zdarzenia, a następnie wykorzystuje te spostrzeżenia w przyszłości do stworzenia bardziej efektywnych strategii promocyjnych.

Poznaj nasze rozwiązania

Firma BCG pomogła graczowi na rynku artykułów spożywczych odzyskać rentowność ogólnej i sieciowej działalności dzięki zwiększeniu wydajności operacyjnej, poprawieniu modelu internetowego i lepszemu dopasowaniu lokalnych strategii.

Dowiedz się więcej, co udało się osiągnąć

Rohan Sajdeh

Managing Director & Senior Partner; Global Leader, Consumer Practice

 Email  Poznaj naszych ekspertów
protected by reCaptcha

Subscribe to our Retail eAlert.

Handel detaliczny