Wybierz swoją lokalizację, abyśmy mogli dostosować dla Ciebie wyniki wyszukiwania.

Zapamiętaj moją lokalizację oraz ustawienia językowe.

Większy nie zawsze oznacza lepszy

Dla dużych firm z branży technologicznej sam rozmiar jest wyzwaniem. Firmie o wartości 10 miliardów USD i więcej trudno jest osiągnąć organiczny wzrost na poziomie co najmniej 10%. . Nie mogą też wykorzystać dywersyfikacji jako lekarstwa na wszystkie problemy związane z udziałem w rynku. Muszą zachować koncentrację i wprowadzać innowacje.

Czytaj dalej

BCG na temat oprogramowania jako usługi

Branża technologiczna przeszła z handlu produktami na handel usługami. Przekształcenie w dostawcę usług może być jednocześnie bardzo ryzykowne i wysoce zyskowne.

Czytaj dalej

Imperative for Reinvention in Technology (Imperatyw zmian w technologii)

Może to zaskakiwać, ale przemysł technologiczny jako całość ma gorsze wyniki od innych sektorów. Derek Kennedy z firmy BCG wyjaśnia, w jaki sposób firmy mogą przekształcić się na trzy sposoby, aby walczyć z tym trendem.

Wykraczaj poza ekosystem

Mimo trwających zakłóceń wartość można znaleźć poza tradycyjnymi rolami. Istnieją cztery sposoby na radzenie sobie z transformacją w branży.

Czytaj dalej

BCG on Technology, Media, and Telecommunications

Disruptive technologies and convergences of digital thinking are revolutionizing the Technology, Media, and Telecommunications industries.

Tworzenie organizacji o wysokiej wydajności

Zmiany w branży technologicznej motywują firmy do szybkiej transformacji, ale muszą się także zmienić role pracowników.

Czytaj dalej

Stefan Gross-Selbeck

Business Model Innovation: Beating Yourself at Your Own Game

Uber upended the massive and entrenched taxi industry. How did Uber do it, and what can legacy companies learn from this example? Stefan Gross-Selbeck distills the unique qualities of today’s most successful start-ups and shares strategies for replicating this spirit of hyper-innovation and disruption in any business.

protected by reCaptcha

Subscribe to our Technology Industries eAlert.

Branże technologiczne

SUBSCRIBE

PL