Choose your location to get a site experience tailored for you.

Remember my region and language settings

Większy nie zawsze oznacza lepszy

Dla dużych firm z branży technologicznej sam rozmiar jest wyzwaniem. Firmie o wartości 10 miliardów USD i więcej trudno jest osiągnąć organiczny wzrost na poziomie co najmniej 10%. . Nie mogą też wykorzystać dywersyfikacji jako lekarstwa na wszystkie problemy związane z udziałem w rynku. Muszą zachować koncentrację i wprowadzać innowacje.

Mimo wyzwań presja tworzenia większej wartości nigdy nie mija. Działania inwestorów działaczy wzrosły o 25 procent, a niedawny zalew faktycznych i zaproponowanych podziałów korporacyjnych jest dowodem na to, że firmy chcą poprawić swoją pozycję na rynku poprzez przedefiniowanie swoich portfolio. Ale podziały nie są jedynym sposobem odpowiedzi na presję. Liczba fuzji i przejść także wzrasta. 

Firmy muszą proaktywnie radzić sobie z presją nowych rynków. Niezależnie od tego, czy oznacza to podziały, przejęcia, fuzje, tworzenie nowych produktów lub usług, czy znajdowanie innych możliwości inwestycyjnych lub dotyczących optymalizacji, potrzebują systematycznego podejścia do tworzenia wartości. 

Istnieją trzy sposoby na skrócenie dystansu między miejscem, w którym jesteśmy i miejscem, do którego zmierzamy: zmiana wielkości, reforma i odnowienie. Kluczem jest zrobienie tego w sposób proaktywny, zanim rynek straci cierpliwość i zmusi do dokonania wyborów i kompromisów, które mogą ograniczyć możliwości.

Imperative for Reinvention in Technology (Imperatyw zmian w technologii)

Może to zaskakiwać, ale przemysł technologiczny jako całość ma gorsze wyniki od innych sektorów. Derek Kennedy z firmy BCG wyjaśnia, w jaki sposób firmy mogą przekształcić się na trzy sposoby, aby walczyć z tym trendem.

Wykraczaj poza ekosystem

Mimo trwających zakłóceń wartość można znaleźć poza tradycyjnymi rolami. Istnieją cztery sposoby na radzenie sobie z transformacją w branży.

Czytaj dalej

Tworzenie organizacji o wysokiej wydajności

Zmiany w branży technologicznej motywują firmy do szybkiej transformacji, ale muszą się także zmienić role pracowników.

Czytaj dalej
Branże technologiczne

SUBSCRIBE

PL