Transport, podróże i turystyka

Walka o lojalność współczesnego społeczeństwa mobilnego, obeznanego z technologią

Branże transportu, podróży i turystyki przechodzą niezaprzeczalne zmiany. Globalizacja, deregulacja, konsolidacja, gwałtowny wzrost handlu elektronicznego i prywatyzacji ujawniają nowe okazje, a dla wydajności operacyjnej i zyskowności powstają nowe wymagania. Zwyciężą firmy, które potrafią przekształcić swoje organizacje, ulepszyć globalne marki i dodać kluczowe możliwości cyfrowe, aby wzmocnić lojalność dzisiejszych konsumentów, których wymagania są bezpośrednio związane z mobilnością i znajomością technologii.

Dyrektor działu turystyki portalu Facebook omawia zmieniającą się dynamikę dzisiejszego sektora turystycznego.

Dowiedz się więcej

Shipping Benchmarking Initiative firmy BCG zapewnia podstawy, które mogą pomóc w ocenie konkurencyjności kosztowej firmy w porównaniu z ważnymi konkurentami.

Poznaj nasze rozwiązania

Znaczące przedsiębiorstwo w branży pocztowej uruchamia inicjatywę odnowy biznesu "Gotowość na przyszłość" (ang. Future Ready), aby polepszyć swoją pozycję konkurencyjną w epoce technologii cyfrowych.

Dowiedz się więcej, co udało się osiągnąć

Rohan Sajdeh

Managing Director & Senior Partner; Global Leader, Consumer Practice

 Email  Poznaj naszych ekspertów
protected by reCaptcha

Subscribe to our Transportation, Travel, & Tourism eAlert.

Transport, podróże i turystyka