Gov.cz Hero

Vize a strategie rozvoje portálu Gov.cz

 

NA JAŘE 2020 JSME V RÁMCI PROGRAMU DIGITÁLNÍ ČESKO A VE SPOLUPRÁCI S TÝMEM MV ČR A NAKIT VYPRACOVALI VIZI A STRATEGII ROZVOJE PORTÁLU GOV.CZ. POJETÍ EGOVERNMENTU SE POSOUVÁ OD ČISTĚ INFORMAČNÍ K TRANSAKČNÍ AŽ TRANSFORMAČNÍ ROLI, COŽ KLADE NOVÉ NÁROKY NA POSKYTOVANÉ SLUŽBY A FUNKCE. ČESKO JIŽ VELKOU ČÁST KLÍČOVÉ EGOVERNMENT INFRASTRUKTURY POSTAVILO, MŮŽE SE PROTO NYNÍ ZAMĚŘIT NA UŽIVATELSKOU PŘÍVĚTIVOST A SKUTEČNÉ VYUŽITÍ OBČANY. PORTÁLY TYPU GOV.CZ JSOU ZÁKLADNÍM STAVEBNÍM BLOKEM EGOVERNMENTU A USNADŇUJÍ KONTAKT VEŘEJNOSTI S VEŘEJNOU SPRÁVOU.

Smyslem Gov.cz je být podporou obyvatel Česka v jejich životních událostech, poskytnout jim informace a rady a digitálně zprostředkovat služby nabízené veřejným sektorem.

11 oblastí rozvoje Gov.cz

Studie je postavena na mezinárodním srovnání s nejlepšími veřejnými portály ve světě (např. Finsko, Dánsko či Estonsko) a analýze zákaznických cest a potřeb. Na jejich základě jsme navrhli 11 konkrétních opatření pro rozvoj Gov.cz:

Navigace a UX

01. Konzistentní název
Nahrazení gov.cz jednotným srozumitelným názvem použitelným jako značka i doména.

02. Zjednodušení navigace
Sjednocení všech funkcí Portálu na jednom místě s uživatelsky přívětivým UX.

03. Struktura životních událostí a katalog služeb
Vytvoření jednotné navigace uživatelů na Gov.cz přes životní události (ŽU) a katalog služeb (KS).

Autorizace

04. Zjednodušené přihlašování
Zavedení jednotného intuitivního způsobu přihlášení pro Gov.cz i datovou schránku a rozšíření možností přihlášení.

Informace

05. Zdokonalené životní události
ŽU z pohledu uživatele: jasné, kompletní informace k dané situaci s propojením na online služby.

Komunikace

06. Vylepšení datové schránky
Plná integrace bezplatné DS s Gov.cz a doplnění funkcí očekávaných od “emailové” platformy.

07. Rozšířené notifikace
Rozvoj notifikačních kanálů včetně mobilních notifikací pro různé typy zpráv.

08. Mobilní aplikace
Zpřístupnění portálu v mobilním prostředí vč. datové schránky a mobilních notifikací.

Transakce

09. Rozhraní pro podání
Zjednodušení typů rozhraní vedené ŽU a nejpoužívanějšími službami.

10. API a delegace práv
Zpřístupnění dat a veřejných služeb pro externí aplikace (API) a delegace přístupových práv.

11. Platební brána
Implementace platební brány pro poplatky spojené se službami.

Návrhy byly rozpracovány na úroveň nákresů možné implementace. V rámci vybrané zákaznické cesty, životní události „Stěhuji se“, jsme je ověřili s občany-zákazníky formou hloubkových rozhovorů.

Průchod vylepšenou zákaznickou cestou naleznete zde a průchod ideální zákaznickou cestou zde

Materiál obsahuje také požadavky na organizaci, procesy a kompetence týmu Gov.cz nezbytné pro úspěšné doručení těchto změn a vyrovnání kroku se světovými vzory. Tyto požadavky reflektují současnou organizaci eGovernmentu v české veřejné správě a doplňují ji o mezinárodní příklady.

Krize vyvolaná nákazou COVID-19 odhalila, jak důležitý je eGovernment a digitalizace obecně pro dobré fungování veřejné správy a pro komunikaci s občany. Věříme, že naše studie pomůže zrychlit potřebný vývoj v tomto kritickém čase.

Kontakt

 

Společnost Boston Consulting Group spolupracuje s vedoucími představiteli byznysu a veřejné sféry na řešení jejich nejpalčivějších problémů a pomáhá jim maximálně využít příležitostí, které se jim naskýtají. Společnost BCG je průkopníkem v oblasti strategického poradenství s tradicí sahající do roku 1963. Dnes pomáhá klientům s celkovou transformací – provází je komplexními změnami a umožňuje jim růst a zvyšovat konkurenceschopnost a ziskovost.


Prohlášení:

Obsah této stránky byl vytvořen výlučně pro Národní agenturu pro komunikační a informační technologie s. p. a BCG nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli třetí stranu, která tyto informace použije za jiným účelem. Jakákoli třetí strana by se neměla spoléhat na tento materiál nebo informace obsažené na této stránce jako na zdroj pro svá obchodní, právní nebo jiná rozhodnutí.

Vize a strategie rozvoje portálu Gov.cz

SUBSCRIBE