Polityka prywatności

BCG.com Privacy Policy

Wstęp

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka prywatności”) obowiązuje w odniesieniu do spółki Boston Consulting Group, Inc. i jej podmiotów stowarzyszonych („BCG”).  Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki prywatności miała miejsce w maju 2018 r.  Szczegółowe informacje na temat działalności międzynarodowej BCG można znaleźć na stronie http://www.bcg.com/about/offices/default.aspx.

BCG przykłada dużą wagę do ochrony prywatności swoich użytkowników. Spółka BCG angażuje się w ochronę prywatności i danych osobowych, które użytkownik może jej przekazywać w procesie uzyskiwania dostępu i korzystania z materiałów dostępnych na stronie BCG.com („Strona”), w tym w częściach Strony wymagających subskrypcji lub na innych stronach lub w innych aplikacjach, zawierających odnośnik do niniejszej Polityki prywatności. Informacje, które zostaną przekazane BCG w odpowiedzi na e-mailową prośbę lub inną formę kontaktu ze strony BCG lub przekazane w ramach procesu aplikacyjnego dotyczącego zatrudnienia w BCG, również będą traktowane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

BCG może według własnego uznania okresowo zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Wszelkie istotne zmiany Polityki będą uwzględniane na tej stronie, aby zapewniać użytkownikowi wiedzę na temat tego, jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób. Ta Strona może zawierać odnośniki do stron zewnętrznych, które nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności. BCG nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące ochrony prywatności, stosowane na jakichkolwiek stronach innych firm, do których zamieszczamy odnośniki. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności obowiązującymi na tych stronach przed przesłaniem tam informacji.

Akceptacja Polityki prywatności

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności. Przeglądając naszą stronę i w wyraźny sposób wyrażając zgodę w miejscach, w których jest to wymagane (np. podczas przesyłania zgłoszenia), użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszej Polityki prywatności.

Informacje, które gromadzimyi sposób ich wykorzystania

Jakie informacje gromadzimy?

BCG gromadzi informacje od użytkowników podczas tworzenia konta na Stronie, kiedy przekazują prośbę o udostępnienie kopii publikacji, dokonują subskrypcji biuletynów e-mail i komunikatów prasowych, szukają dodatkowych informacji dotyczących naszych usług, możliwości zatrudnienia, baz danych lub rejestrują swój udział w konferencjach i innych wydarzeniach sponsorowanych przez BCG. W przypadku nieprzekazania takich informacji użytkownik nie będzie mógł utworzyć konta na Stronie, przekazywać próśb o udostępnienie kopii publikacji, dokonywać subskrypcji biuletynów e-mail i komunikatów prasowych ani poszukiwać dodatkowych informacji dotyczących naszych usług lub możliwości zatrudnienia.

Gromadzone przez nas informacje osobiste obejmują: imiona i nazwiska, adresy, adresy e-mail, numery telefonu, unikatowe identyfikatory osobiste, informacje finansowe, obszary zainteresowania i/lub informacje demograficzne.

Ponadto BCG gromadzi czasami zagregowane informacje demograficzne oraz informacje na temat rodzajów systemów i przeglądarek używanych przez użytkowników. BCG może również przeprowadzać internetowe ankiety wśród użytkowników lub wykorzystywać technologie w celu przekazywania BCG informacji na takie tematy, jak tożsamość użytkownika, przyzwyczajenia w zakresie przeglądania Stron, czy użytkownik znalazł to, czego szukał, czy zawartość Strony jest odpowiednia dla potrzeb użytkownika itp.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje osobiste?

Cele i sposoby wykorzystywania informacji osobistych użytkowników będą zależeć od sposobu korzystania przez niego ze Strony oraz od tego, jakie informacje przekazał. Informacje osobiste użytkownika przetwarzamy:

(i) w celach związanych z ochroną i uzasadnionymi interesami BCG, w tym:

  • do informowania użytkownika o aktualizacjach usługi oraz powiadamiania go o innych produktach i usługach oferowanych przez BCG, które mogą być dla niego interesujące, w tym o publikacjach i wydarzeniach;
  • dostosowywania sposobu korzystania ze Strony za pomocą odpowiednich materiałów BCG;
  • poznawania populacji użytkowników Strony, identyfikowania ich obszarów zainteresowań oraz określania, czy Strona odpowiada ustawieniom komputerów większości naszych gości;
  • dokonywania pomiarów efektywności programów marketingowych BCG, prowadzonych w różnych kanałach, oraz ich doskonalenia;
  • poprawy naszej zawartości oraz sposobu nawigacji;

(ii) na podstawie zgody użytkownika: w zakresie, w jakim użytkownik udzielił nam zgody na przetwarzanie jego informacji osobistych w określonych celach (np. przetwarzanie formularza wniosku o zatrudnienie w BCG), w przypadku których podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda użytkownika; użytkownik może wycofać taką zgodę w każdej chwili;
(iii) w celu wywiązywania się z naszych obowiązków prawnych: w tym w celu przeciwdziałania oszustwom i praniu pieniędzy, a także w celach podatkowych i ubezpieczeń społecznych.

Nie sprzedajemy, nie udostępniamy, nie wypożyczamy ani w żaden inny sposób nie udostępniamy informacji osobistych innym podmiotom, z tym wyjątkiem, że możemy ujawnić takie informacje osobom trzecim, które świadczą usługi w naszym imieniu i w ramach tych usług potrzebują tych informacji.  Wszelkie strony trzecie będą przetwarzać te informacje w takim samym zakresie, w jakim może przetwarzać je BCG. Ponadto BCG może ujawniać informacje kontaktowe użytkownika w odpowiedzi na zapytania właścicieli praw, którzy działają w dobrej wierze, w związku z zarzutami naruszenia praw autorskich lub innych praw własności, wynikających z informacji zamieszczonych przez użytkownika na Stronie lub w inny sposób przekazanych BCG.

W jaki sposób możemy udostępniać informacje użytkownika

Możemy być zobowiązani do udostępniania danych osobowych stronom trzecim, które pomagają nam dostarczać usługi i produkty użytkownikowi oraz prowadzić Stronę. Takie strony trzecie obejmują:

  • nasze podmioty zależne i stowarzyszone;
  • naszych doradców;
  • naszych usługodawców będących stronami trzecimi, którzy przetwarzają informacje w naszym imieniu, aby realizować niektóre z naszych wewnętrznych działań operacyjnych, w tym rozpowszechnianie wiadomości e-mail, obsługę informatyczną i marketingową oraz obsługę wydarzeń;
  • naszych partnerów biznesowych, w przypadku publikacji i wydarzeń organizowanych wspólnie przez nich i BCG;
  • organy ścigania — w celu spełnienia wszelkich obowiązków prawnych oraz zachowania zgodności z nakazami sądowymi.

BCG jest organizacją globalną, dlatego istnieje konieczność przesyłania danych osobowych, gromadzonych za pośrednictwem Strony lub innych środków, do innych spółek należących do grupy BCG (http://www.bcg.com/about/offices/default.aspx) w celu efektywnego prowadzenia naszej działalności.  Obejmuje to również strony trzecie zlokalizowane w innych krajach, w tym poza EOG.  W efekcie dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane w różnych krajach na świecie, np. w USA, gdzie obowiązują odmienne przepisy ochrony prywatności.  Dane osobowe są przechowywane w takich krajach lub przesyłane do nich, wyłącznie w przypadku gdy uznamy, że poziom ochrony danych jest wystarczający do zapewnienia ich bezpieczeństwa w danym kraju.  Co więcej, Stronę można wyświetlać i uzyskiwać do niej dostęp z każdego miejsca na świecie, w tym z krajów, w których mogą nie obowiązywać przepisy regulujące sposób wykorzystywania i przesyłania informacji umożliwiających identyfikację osób. Korzystając ze Strony, przesyłając informacje za pośrednictwem Strony lub przesyłając informacje osobiste do BCG w inny sposób, użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na takie międzynarodowe przekazywanie i przechowywanie takich informacji.

Przechowywanie informacji osobistych

BCG przechowuje informacje osobiste tak długo, jak jest to wymagane do celów, dla których takie informacje zostały zgromadzone. Możemy przechowywać informacje osobiste użytkownika przez dłuższy czas, jeśli będą one przedmiotem roszczenia prawnego lub będą w inny sposób związane z przyszłym sporem sądowym.

Marketing

Jeśli użytkownik w dowolnym momencie uzna, że nie chce otrzymywać od nas dalszej korespondencji w jakiejkolwiek formie, użytkownik może anulować subskrypcję takiej korespondencji, korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej przez nas wiadomości e-mail. Na etapie subskrybowania biuletynów e-mail BCG użytkownik może wybrać promocje, wiadomości i informacje, które chce otrzymywać. Użytkownik może również rezygnować z otrzymywania takiej korespondencji.

Pliki cookie i inne technologie śledzenia

BCG może wykorzystywać pliki cookie na Stronie oraz w czasie komunikacji z użytkownikiem w celu śledzenia jego wizyty na Stronie oraz w celu komunikowania się z nim. Pliki cookie to niewielkie ilości danych, wysyłane z serwera do przeglądarki i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika. Inne technologie śledzenia działają w sposób podobny do plików cookie, umieszczając niewielką ilość danych na urządzeniach użytkownika w celu monitorowania jego aktywności na danej stronie internetowej oraz umożliwiając nam śledzenie informacji na temat tego, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej Strony i usług. Większość wyszukiwarek internetowych umożliwia usunięcie plików cookie z dysku twardego komputera, zablokowanie wszystkich plików cookie lub wyświetlenie ostrzeżenia przed zapisaniem pliku cookie na komputerze. Więcej informacji można znaleźć w dokumentach dotyczących przeglądarki lub na stronie https://www.aboutcookies.org/. Po udzieleniu przez użytkownika zgody na wykorzystywanie plików cookie zapiszemy na komputerze lub urządzeniu użytkownika plik cookie na potrzeby kolejnej wizyty. Wycofanie w dowolnym czasie zgody będzie wymagało usunięcia naszych plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Prosimy pamiętać, że niektóre sekcje lub funkcje Strony mogą być niedostępne, jeśli przeglądarka użytkownika nie będzie akceptować plików cookie.

Korzystamy z następujących typów plików cookie:

„trwałych plików cookie” w celu doskonalenia sposobu korzystania ze Strony przez użytkownika;

„sesyjnych plików cookie”, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie ze Strony i zapamiętywanie jego ustawień; sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane z końcem wizyty użytkownika;

„plików cookie usługi analityki internetowej”, używanych przez nas lub przez dostawców będących stronami trzecimi w celu analizowania sposobu korzystania ze Strony i naszych usług, w tym plików następujących typów:

Adobe Analytics.  Ta strona korzysta z usługi marketingowo-analitycznej Adobe Analytics, świadczonej przez spółkę Adobe Systems Incorporated („Adobe”).  Adobe wykorzystuje pliki cookie HTTP i podobne technologie w celu gromadzenia informacji, które pozwalają na dokonywanie pomiarów i poznawanie sposobu korzystania ze strony przez użytkowników,  tj. śledzenie aktywności użytkowników na stronie, w tym odwiedzone strony i kliknięte łącza. BCG korzysta z tej usługi, aby zapewniać użytkownikom wrażenia użytkowe i komunikaty marketingowe oparte o ich prawdopodobne zainteresowania. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez użytkownika ze strony (w tym adres IP użytkownika) będą przekazywane do Adobe i przechowywane przez Adobe. Adobe może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Adobe. Adobe nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Adobe. Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania plików cookie, odwiedzając stronę: https://bcg.sc.omtrdc.net/optout.html?optout=1&confirm_change=1. Użytkownik może odmówić użycia plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Prosimy jednak pamiętać, że w przypadku rezygnacji z wykorzystywania plików cookie nie wszystkie funkcje tej strony mogą być dostępne. Więcej informacji na temat usługi Adobe Analytics, zasad ochrony prywatności Adobe oraz sposobu wycofywania zgody na korzystanie z takich plików cookie można znaleźć na stronie: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html#customeruse.

Sygnały nawigacyjne. BCG umieszcza sygnał nawigacyjny (ang. beacon), tj. niewielki plik graficzny, w większości wiadomości e-mail wysyłanych w formacie HTML. BCG wykorzystuje sygnały nawigacyjne, samodzielnie lub w połączeniu z plikami cookie, w celu kompilowania informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika ze stron internetowych BCG oraz interakcji użytkownika z wiadomościami e-mail otrzymywanymi od BCG. Tej funkcji używamy, aby określać, czy wiadomość e-mail została dostarczona lub otwarta lub użytkownik kliknął adres URL zamieszczony wewnątrz wiadomości, prowadzący do jednej ze stron BCG. Sygnały nawigacyjne są wykorzystywane w celu: (i) obsługi i doskonalenia stron internetowych, usług i korespondencji e-mail BCG; (ii) wysyłania wiadomości e-mail w formacie, w którym czytają je użytkownicy, oraz (iii) śledzenia zagregowanej liczby otwartych wiadomości. Sygnały nawigacyjne nie gromadzą żadnych informacji osobistych. Informacje kompilowane przez takie sygnały pozwalają jednak na łączenie użytkownika z informacjami, które pozyskaliśmy w procesie gromadzenia danych, jak określono w niniejszej Polityce prywatności. Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania sygnałów nawigacyjnych, wybierając odpowiednie ustawienia w programie do obsługi poczty e-mail w celu wyłączenia obrazów lub rezygnując z klikania jakichkolwiek odnośników zawartych w wiadomościach e-mail.

Poprzez dalsze przeglądanie lub wykorzystywanie naszych Stron i usług użytkownik wyraża zgodę na zapisywanie przez nas plików cookie i innych technologii śledzenia oraz uzyskiwanie dostępu do tychże, jak opisano w niniejszej Polityce prywatności. Kliknij tutaj, aby sprawdzić szczegółową listę „cookies” wykorzystywanych przez BCG.com

Procesy bezpieczeństwa

BCG wdrożyło odpowiednie technologiczne i operacyjne procesy bezpieczeństwa przeznaczone do ochrony danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, wprowadzaniem zmian lub zniszczeniem. Tylko upoważnieni pracownicy i wykonawcy będą mieli dostęp do danych dostarczonych przez użytkownika, a dostęp ten będzie ograniczony do określonych potrzeb. Każdy pracownik lub wykonawca posiadający dostęp do danych osobowych jest zobowiązany do utrzymania ich w poufności. Mimo iż podejmujemy kroki, ogólnie uznawane w branży jako standardowe, mające na celu ochronę danych osobowych użytkownika, BCG nie może zagwarantować, że takie dane nie staną się dostępne dla nieupoważnionych osób. BCG nie może ponosić odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek działań wynikających z naruszenia bezpieczeństwa w momencie przekazywania informacji za pośrednictwem Internetu lub innej publicznej sieci komputerowej.

Linkowanie do innych stron internetowych

Niniejsza strona zawiera odnośniki do innych stron sieci Web, których operatorem nie jest BCG.

BCG nie odpowiada za zasady ochrony prywatności ani treści znajdujące się na stronach internetowych, które nie należą do BCG, a do których odnośniki znajdują się na Stronie. Nie ponosimy odpowiedzialności za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji przekazywanych przez użytkownika podczas odwiedzania innych stron i podstron nieobjętych naszą Polityką prywatności. Nie możemy kontrolować zawartości ani bezpieczeństwa takich stron. Nie możemy ponosić odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód poniesionych przez użytkownika w następstwie odwiedzania takich stron. Żadne odnośniki nie świadczą o naszej aprobacie względem danej strony ani nie powinny być traktowane w ten sposób.

Przestrzeganie prawa

BCG przestrzega wszystkich przepisów i regulacji prawnych dotyczących ochrony prywatności. BCG może być zmuszona do przekazania informacji osobowych użytkownika lub klienta organom prawnym bez wyraźnej zgody użytkownika w przypadku otrzymania wezwania sądowego lub podobnego wezwania organu prawnego lub administracyjnego lub w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy, zasady i regulacje dowolnego kraju, państwa lub innych odpowiednich jurysdykcji. Również w przypadku naruszenia warunków użytkowania ze Strony lub naruszenia ograniczeń dotyczących korzystania z materiałów udostępnionych na Stronie lub za jej pośrednictwem możemy ujawniać informacje osobowe użytkownika naszym partnerom biznesowym, których naruszenie dotyczy, lub organom prawnym.

Prawa do dostępu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych, w tym między innymi RODO, użytkownik ma prawo żądać kopii informacji osobistych przechowywanych przez nas na jego temat oraz szczegółów na temat sposobu wykorzystywania takich informacji.  Jeśli jakiekolwiek informacje przechowywane przez nas na temat użytkownika będą nieprawidłowe lub nieaktualne, wówczas użytkownikowi będzie przysługiwać prawo do ich zmiany lub sprostowania. W takiej sytuacji prosimy o postępowanie zgodnie z opisanym poniżej procesem, abyśmy mogli dokonać odpowiedniej zmiany w naszych rejestrach. Użytkownik ma również prawo zażądać od nas usunięcia jego danych osobowych lub zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia jego informacji osobistych i/lub wycofania zgody na ich przetwarzanie.  Prawo to może nie obowiązywać w przypadku istnienia innych prawnych uzasadnień dalszego przetwarzania. W przypadku przypuszczeń co do tego, iż posiadamy nieprawidłowe informacje osobiste na temat użytkownika, chęci uzyskania kopii przechowywanych przez nas informacji osobistych lub chęci skorzystania z jakiegokolwiek innego prawa związanego z ochroną danych prosimy o kontakt pod adresem: datasubjectrights@bcg.com. Prosimy pamiętać, że przed udzieleniem jakichkolwiek informacji będziemy zobowiązani zweryfikować tożsamość użytkownika.

Użytkownik ma również prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

Dzieci

BCG rozumie znaczenie ochrony prywatności dzieci, szczególnie w ich kontaktach w sieci. Strona nie jest przeznaczona dla dzieci i nie kieruje w sposób celowy swojej zawartości do dzieci ani nie zabiega o korzystanie z niej przez dzieci poniżej 18. roku życia.

Korzystanie z witryn BCG

Dostęp użytkownika do Strony i korzystanie z niej przez użytkownika podlegają niniejszej Polityce prywatności oraz innym postanowieniom określonym w Warunkach użytkowania.

Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań na temat niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: dataprotectionoffice@bcg.com.

Data Protection Office
Boston Consulting Group Inc.
200 Pier Four Boulevard
Boston, MA 02210
Contact Us

Germany
Data Protection Officer (Der Datenschutzbeauftragte)
Boston Consulting Group GmbH
Ludwigstrasse 21
80539 Munich Germany
Contact Us

Polityka prywatności

SUBSCRIBE