Choose your location to get a site experience tailored for you.

Remember my region and language settings

Polityka prywatności

Boston Consulting Group, zwane dalej „BCG”, rozumie, że ważne jest zachowanie prywatności użytkowników. BCG angażuje się w ochronę prywatności i danych osobowych, które użytkownik może przekazać BCG w procesie uzyskiwania dostępu i korzystania z materiałów na BCG.com, zwanej dalej „Stroną”, w tym na częściach Strony wymagających subskrypcji. Informacje, które zostaną przekazane BCG w odpowiedzi na e-mailową prośbę lub inną formę kontaktu ze strony BCG lub przekazane w ramach procesu aplikacyjnego dotyczącego zatrudnienia w BCG, również będą traktowane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. W niniejszej pisemnej Polityce prywatności BCG opisuje zakres i stopień naszego zobowiązania do ochrony prywatności. BCG może według własnego uznania okresowo zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Wszelkie istotne zmiany Polityki zostaną uwzględnione na tej stronie, w ten sposób użytkownik będzie informowany o danych, które gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Odwiedzając Stronę, korzystając z niej oraz przekazując informacje BCG, użytkownik zgadza się na wykorzystanie tych informacji przez BCG zgodnie z opisem w niniejszej Polityce. Na stronie mogą znajdować się linki do zewnętrznych stron internetowych, które nie podlegają niniejszej Polityce prywatności, a BCG nie ponosi odpowiedzialności za ochronę prywatności w witrynach innych firm, do których prowadzi link. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności obowiązującymi na tych stronach przed przesłaniem tam informacji.

Informacje, które gromadzimy, i sposób ich wykorzystania

BCG gromadzi informacje od użytkowników podczas tworzenia konta na Stronie, kiedy przekazują prośbę o udostępnienie kopii publikacji, szukają dodatkowych informacji dotyczących naszych usług lub możliwości zatrudnienia lub rejestrują się na konferencje i inne wydarzenia sponsorowane przez BCG. Niektóre formularze BCG wypełniane podczas rejestracji, zapisów, ustawień konta i inne mogą wymagać, aby użytkownik przekazał dane kontaktowe, unikatowe identyfikatory osobiste, informacje finansowe, obszary zainteresowania i/lub informacje demograficzne. Dane te mogą być użyte, aby poprawić jakość doświadczeń korzystania ze Strony, lub w stosownych przypadkach do oceny kandydatury i kwalifikacji do pracy w BCG. Czasami gromadzimy informacje demograficzne oraz rodzaje systemów i przeglądarek użytkowników do celów wewnętrznych, aby lepiej rozumieć populację użytkowników Strony, zidentyfikować obszary zainteresowania i ustalić, czy Strona odpowiada ustawieniom komputerów większości naszych gości. BCG może również przeprowadzać internetowe ankiety wśród użytkowników. Zazwyczaj celem tych ankiet jest przekazanie BCG informacji na temat takich obszarów, jak tożsamość użytkownika, przyzwyczajenia w zakresie przeglądania stron, czy użytkownik znalazł to, czego szukał, czy zawartość Strony jest odpowiednia dla potrzeb użytkowników i tym podobne. BCG wykorzystuje informacje zebrane z takich badań do poprawy swoich treści internetowych, nawigacji i dla poprawy jakości doświadczeń użytkowników odwiedzających witrynę.

Dane osobowe podawane przez użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dziedziny zainteresowania itd., pozwalają BCG informować użytkownika o aktualizacjach serwisu i powiadomić o innych produktach i usługach oferowanych przez BCG, które mogą być dla użytkownika interesujące. Nie sprzedajemy, nie udostępniamy, nie wypożyczamy ani w żaden inny sposób nie udostępniamy tych informacji innym podmiotom, z tym wyjątkiem, że możemy ujawnić informacje osobom trzecim, które świadczą usługi w naszym imieniu i w ramach tych usług potrzebują tych informacji. Ponadto BCG może ujawnić informacje kontaktowe do użytkownika w odpowiedzi na zapytania właścicieli praw, którzy działają w dobrej wierze, w związku z zarzutami naruszenia praw autorskich lub innych praw własności, wynikających z informacji zamieszczonych przez użytkownika w Witrynie lub w inny sposób przekazanych BCG. Osoby, które subskrybują biuletyny e-mail, mają możliwość zrezygnowania z promocji, aktualności i informacji w momencie zapisu. BCG zapewnia również możliwość rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości w punktach, w których prosimy o przekazanie informacji. Użytkownik może również skontaktować się z nami, w sposób wskazany poniżej.

Adresy e-mail

Możemy zbierać adresy e-mail w momencie subskrypcji od użytkowników, którzy chcą otrzymywać powiadomienia e-mail o publikacjach i komunikatach prasowych w określonych obszarach zainteresowania oraz tych użytkowników, którzy wysyłają nam wiadomości e-mail lub wyrażą zainteresowanie naszymi usługami lub możliwościami zatrudnienia lub zarejestrują się na konferencje i inne wydarzenia sponsorowane przez BCG. Nie będziemy jednak udostępniać adresów e-mail osobom trzecim ani wysyłać na zebrane adresy niechcianych wiadomości e-mail, z wyjątkiem bardzo ograniczonych sytuacji określonych w niniejszej polityce.

Pliki cookie

BCG może używać plików cookie w Witrynie w celu śledzenia wizyty użytkownika. Pliki cookie to niewielkie ilości danych, wysyłane z serwera do przeglądarki i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika. Korzystanie z plików cookie może umożliwić BCG zapewnienie wyższej jakości oraz większej satysfakcji klienta. Korzystanie z plików cookie może również umożliwić BCG zautomatyzowanie wejścia do chronionych hasłem części Witryny, tak by nie było potrzeby ponownego wprowadzania hasła podczas każdej wizyty w Witrynie. Możemy również używać plików cookie do śledzenia, które obszary witryny są najbardziej popularne wśród naszych użytkowników, i do zrozumienia przez BCG ogólnego sposobu korzystania z witryny. Większość wyszukiwarek internetowych umożliwia usunięcie plików cookie z dysku twardego komputera, zablokowanie plików cookie lub wyświetlenie ostrzeżenia przed zapisaniem pliku cookie na komputerze. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych funkcji, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi przeglądarki lub zapoznać się z ekranem pomocy. Należy pamiętać, że niektóre części lub funkcje Witryny mogą stać się niedostępne dla użytkownika, jeśli jego przeglądarka nie akceptuje plików cookie.

Strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych świadczonej przez Google, Inc., dalej „Google”. Google Analytics używa plików cookie, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, aby pomóc stronie analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez użytkownika z witryny (w tym adres IP użytkownika) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i z korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może odmówić użycia plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że postępując w ten sposób, użytkownik może nie mieć możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności strony. Korzystając ze strony, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Międzynarodowe przekazywanie informacji

Ze względu na to, że BCG jest organizacją ogólnoświatową, informacje zebrane w Witrynie lub w inny sposób mogą być okresowo przekazywane między biurami BCG lub personelem, lub do osób trzecich na całym świecie, w tym do biur znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, przy czym Witryna może być wyświetlana i hostowana w dowolnym miejscu na świecie, w tym w krajach, które mogą nie mieć przepisów regulujących wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych. BCG przestrzega zasad programu Safe Harbor USA–UE, określonego przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych odnośnie do gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z krajów członkowskich Unii Europejskiej. BCG zaświadcza, że ​​przestrzega zasad ochrony prywatności „Safe Harbor” dotyczących powiadamiania, wyboru, dalszego przekazywania, bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu i wykonywania. Aby dowiedzieć się więcej o programie Safe Harbor oraz zobaczyć certyfikat BCG, należy odwiedzić stronę http://www.export.gov/safeharbor/. Korzystając z Witryny, przesyłając informacje za pośrednictwem Witryny lub przesyłając informacje do BCG w inny sposób, użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na takie międzynarodowe przekazywanie i hosting powyższych informacji.

Procesy bezpieczeństwa

Firma BCG wdrożyła technologiczne i operacyjne procesy bezpieczeństwa przeznaczone do ochrony danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, wprowadzeniem zmian lub zniszczeniem. Tylko upoważnieni pracownicy i wykonawcy będą mieli dostęp do danych dostarczonych przez użytkownika, a dostęp ten będzie ograniczony do określonych potrzeb. Każdy pracownik lub wykonawca posiadający dostęp do danych osobowych jest zobowiązany do utrzymania ich w poufności. Chociaż podejmujemy działania ogólnie przyjęte jako standardowe w branży, aby chronić dane osobowe użytkownika, BCG nie może zagwarantować, że dane osobowe użytkownika nie staną się dostępne dla osób nieupoważnionych.

Linkowanie do innych stron internetowych

BCG nie odpowiada za zasady ochrony prywatności ani treści znajdujące się na stronach internetowych, które nie należą do BCG, a do których linkujemy z Witryny.

Przestrzeganie prawa

BCG przestrzega wszystkich przepisów i regulacji prawnych dotyczących ochrony prywatności. BCG może być zmuszona do przekazania informacji osobowych użytkownika lub klienta organom prawnym bez wyraźnej zgody użytkownika w przypadku otrzymania wezwania sądowego lub podobnego wezwania organu prawnego lub administracyjnego, lub w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy, zasady i regulacje każdego kraju, stanu lub innych odpowiednich jurysdykcji. Również w przypadku naruszenia warunków użytkowania z Witryny lub naruszenia ograniczeń dotyczących korzystania z materiałów udostępnionych w Witrynie lub za jej pośrednictwem możemy ujawnić informacje osobowe użytkownika naszym partnerom biznesowym, których naruszenie dotyczy, lub organom prawnym.

Zmiana i/lub usuwanie informacji

Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przekazanych BCG za pośrednictwem niniejszej Witryny lub innym sposobem, może je poprawiać, aktualizować i/lub usuwać w zależności od przypadku. Aby to zrobić, prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami na stronie Witryny, na której użytkownik udostępnił powyższe informacje lub dokonał subskrypcji lub rejestracji lub o skontaktowanie się z nami.

Dzieci

BCG rozumie znaczenie ochrony prywatności dzieci, szczególnie w ich kontaktach w sieci. Strona nie jest przeznaczona dla dzieci i celowo nie kieruje oferty do dzieci, ani nie zabiega o dzieci poniżej 18. roku życia i młodszych.

Korzystanie z witryn BCG

Dostęp do Witryny i korzystanie z niej przez użytkownika podlega określonym warunkom, które zostały podsumowywane w naszych Warunkach użytkowania..

Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub zbierania i wykorzystywania informacji przez BCG prosimy o skontaktowanie się z nami.

o nas

SUBSCRIBE

PL