Choose your location to get a site experience tailored for you.

Remember my region and language settings

Platinion dostarcza wiedzę z zakresu IT i doświadczenie BCG w rozwiązywaniu problemów

Jako spółka zależna Boston Consulting Group, Platinion znajduje się w wyjątkowej pozycji poprzez dostarczanie holistycznej perspektywy z zakresu architektury i rozwiązań IT, których potrzebujesz.

Platinion pomaga czołowym firmom z różnych sektorów biznesu w dostarczaniu kluczowych wyników w postaci nowych platform biznesowych, konsolidacji zastosowań i dużych implementacji systemów. Jesteśmy także biegli w zarządzaniu programami integracji po fuzji w branżach bogatych w IT.

IT prawie nigdy nie jest kompletnym rozwiązaniem samym w sobie i często podlega złożonym zależnościom między elementami, takimi jak:

  • Strategia biznesowa
  • Projekt organizacji
  • Procesy biznesowe
  • Wsparcie technologiczne 

Nasi klienci uważają, że dostarczamy możliwości i zaangażowanie, które odróżniają naszą pracę od pracy innych dostawców usług IT.

Odwiedź naszą stronę http://www.platinion.com

Skontaktuj się z nami w Belgii brussels@platinion.com

Skontaktuj się z nami we Francji paris@platinion.com

Skontaktuj się z nami w Niemczech info@platinion.com

Skontaktuj się z nami we Włoszech milano@platinion.com

Skontaktuj się z nami w Holandii amsterdam@platinion.com

Skontaktuj się z nami w Stanach Zjednoczonych contact@bcgplatinion.com

BCG Platinion

PL