Expand Research pracuje z głównymi bankami inwestycyjnymi i menedżerami ds. majątków

Expand Research zapewnia unikalne usługi wsparcia decyzyjnego, które umożliwiają rozwój rynków finansowych, weryfikowanie i wykonywanie lepszych strategii biznesowych i technologicznych. Pracujemy z 26 na 30 największych organizacji na świecie i umożliwiamy im rozwijanie się, rywalizowanie i działanie ze zwiększoną skutecznością.

Dostarczamy naszym klientom bieżące, praktyczne informacje na temat trendów ewoluujących w obszarze pełnego spektrum aktywności w bankowości inwestycyjnej i zarządzaniu majątkiem.

Streaming Intelligence

Programy Streaming Intelligence firmy Expand umożliwiają kierownictwu wyższego szczebla z czołowych organizacji finansowych na weryfikowanie swoich strategii handlowych, działalności, technologii, decyzji inwestycyjnych, porównywania kosztów i mierzenia zwrotu z inwestycji.

Dostosowane badania

Decyzje strategiczne zarówno dla biznesu, jak i dla technologii wymagają krytycznych inwestycji i pewnego ryzyka. Dostosowane badania firmy Expand pomagają firmom w ograniczaniu ryzyka tych projektów. Umożliwiamy firmom porównywanie tych strategii pomiędzy sobą, gromadzenie informacji rynkowych na temat nowych i innowacyjnych rozwiązań i zrozumienie, jak firmy o lepszej pozycji opracowują swoje oferty.

Fora

Firma Expand udostępnia i koordynuje 21 forów, z ponad 150 członkami, dedykowanych społeczności rynków finansowych. Są one poświęcone różnym tematom funkcjonalnym, jak CIO, dane rynkowe, ryzyko i zgodność, centra danych i zarządzanie majątkiem.

Odwiedź naszą stronę
Expand Research

SUBSCRIBE