Aspen-report-czech-republic.jpg

Budoucnost českého pracovního trhu

Tomáš Wiedermann Jiří Švejcar Matyas Theuer Milan Vašina Josef Müller

Česká ekonomika, s výjimkou roku 2020, rostla v posledních letech v rozmezí 3-6 % meziročně. Další růst HDP bude kromě současné vysoké inflace brzdit zejména nedostatek efektivní pracovní síly (zjednodušeně kombinace faktoru vzdělání/kvalifikace a hrubého množství práce). Kromě již přítomného nedostatku pracovníků, který se bude nadále zvyšovat vlivem demografického vývoje, dojde k výrazné proměně struktury pracovního trhu: některé pozice zaniknou a nové se objeví.

Pokud stát, zaměstnavatelé a zaměstnanci nepřistoupí k aktivním krokům vedoucím k adaptaci na tyto změny, hrozí české ekonomice ztráta konkurenceschopnosti, nárůst nezaměstnanosti a zpomalení růstu.

• Které pracovní pozice zaniknou a které se naopak na trhu nově objeví?
• Odkud doplnit chybějící pracovní síly?
• Co bude třeba udělat v oblasti rekvalifikace a jaká opatření je nutné přijmout, abychom zvládli nadcházející proměnu trhu práce bez velkých negativních efektů?

Celou studii s detailním výhledem do roku 2030 a hlavními trendy, které trh práce ovlivní i v následující dekádě, si stáhněte na odkazu níže.