Inspiring the Next Game

BCG Henderson Institute

Jak to zrobić? Przez przyjęcie potężnej technologii pomysłów i wprowadzenie w życie nowych, cennych spostrzeżeń z biznesu, nauki, techniki i mechanizmów społecznych.

Zachęcamy kierowników do prowokacyjnych dyskusji i eksperymentowania, aby rozszerzyć granice teorii i praktyki biznesowej. Tworzymy podstawy dla przyszłych, decydujących działań, ponieważ dzisiejsze idee kreują przyszłą rzeczywistość.

Koordynujemy szereg inicjatyw w ramach jednej społeczności z placówkami w USA, Europie i Azji. Składamy się z trzech jednostek: Strategy Lab, BCG Fellows i ośrodka makroekonomicznego.

Strategy Lab identyfikuje i opracowuje pomysły, które zmienią sposób myślenia liderów biznesu w procesie budowania przewag nad konkurencją.

covid19-green-interrupter-gradient-tcm9-240912.jpg

COVID-19 and the New Leadership Agenda

The COVID-19 outbreak underscores the need to be resilient in the face of transformative global risk.

BCG Fellows to partnerzy, którzy wyróżnili się wybitnymi osiągnięciami intelektualnymi - ich status pozwala im skoncentrować się na badaniach, rozwoju i promowaniu nowych idei zarówno w obrębie działalności BCG, jak i na zewnątrz.

Centrum Analiz Makroekonomicznych publikuje spojrzenie BCG na temat najważniejszych zjawisk gospodarczych. Centrum współpracuje z zespołem wybitnych ekonomistów i wyjaśnia klientom, jaki wpływ na ich biznes mogą mieć trendy ekonomiczne.

SUBSCRIBE