Choose your location to get a site experience tailored for you.

Remember my region and language settings

Industry 4.0 – odkryj możliwości rozwoju

Industry 4.0 to rewolucja produkcyjna, która zwiększy produktywność, zmieni ekonomię, wpłynie na rozwój przemysłu i zmodyfikuje profil siły roboczej, zmieniając konkurencyjność firm i regionów.

Daj się pochłonąć przez rewolucję przemysłową 4.0

W prostocie siła. Ogranicz złożoność , aby zwiększyć wartość.

Oferowanie zróżnicowanego portfolio produktów jest niezbędne do osiągnięcia przewagi nad konkurencją. Wiąże się to jednak z ryzykiem zwiększenia kosztów i skomplikowania łańcucha dostaw bez oczywistego zysku. Jak można zmaksymalizować zróżnicowanie produktów, minimalizując jednocześnie złożoność łańcucha dostaw?

CZYTAJ DALEJ

Mapa współpracy nabywca–dostawca

Jeden z trzech kierowników zaopatrzenia był niezadowolony ze współpracy między nabywcami i dostawcami. Oto, jak można to zmienić.

Czytaj dalej

Świeże spojrzenie na prognozowanie zapotrzebowania

Dowiedz się, jak można obniżyć poziom zapasów, poprawić dostępność, zwiększyć produktywność i zminimalizować marnotrawstwo – zaspokajając przy tym oczekiwania klientów.

Czytaj dalej

Prace badawczo-rozwojowe nowej generacji

Tradycyjny model prac badawczo-rozwojowych ma ustalony zbiór wymagań i przebiega w sposób liniowy. Przyszłość prac badawczo-rozwojowych i inżynierii będzie wyglądać zupełnie inaczej.

Czytaj dalej

Stan innowacji w biznesie i firmy wytyczające nowe ścieżki

Coroczna ankieta firmy BCG na temat innowacji ujawnia 50 najbardziej innowacyjnych firm i cechy, które je definiują.

Czytaj dalej
Operacje

SUBSCRIBE

PL