Narzędzie BCG benchmarkingu innowacji i2i

Twoja innowacyjna podróż powinna rozpocząć się od jasnej oceny mocnych i słabych stron Twojej organizacji pod względem innowacyjności. Narzędzie benchmarkingu (i2i) BCG to zapewnia poprzez wpływ na innowacyjność.

BCG's i2i benchmark ujawni Twoją względną siłę poprzez dziesięć innowacyjnych czynników systemu, niezbędnych do odniesienia sukcesu w tej dziedzinie. Siedem czynników opisuje kondycję twoich innowacyjnych platform, twoją strategię innowacyjną, model operacyjny oraz krytyczne możliwości, które ją wspierają. Pozostałe trzy oceniają konkretne praktyki, powodujące iż portfolio projektów ma maksymalnie możliwy wpływ. Ocena punktowa opiera się w ramach dojrzałości najlepszych praktyk. Wyniki można porównać z naszą bazą danych benchmarkingu innowacyjności obejmującą prawie 1200 firm, w tym wielu wiodących światowych innowatorów.

Najlepsi innowatorzy rozpoczynają od unikalnego spojrzenia na wartościowe problemy klientów, a następnie przekształcają je w pomysły na nowe produkty, usługi i modele biznesowe - w skali globalnej.

Niepowodzenia w jednym lub kilku z tych dziesięciu obszarów prowadzą do nieoptymalnych wyników.

Narzędzie benchmarkingu innowacyjności i2i oferuje konkretną i użyteczną perspektywę wyników organizacji w odniesieniu do dziesięciu czynników:

PRAKTYKI W ZAKRESIE INNOWACJI

  • Projekty. Czy masz możliwości zarządzania nimiw oparciu o najlepsze praktyki? 
  • Lejek. Czy ma odpowiedni kształt i jest dobrze wyważony?
  • Portfolio. Czy jest wystarczająco ambitny - i zgodny ze strategią?

PLATFORMY INNOWACYJNE

  • Ambicja. Czy jest odważna i poparta zasobami? 
  • Domeny. Czy grasz w odpowiednich miejscach? 
  • Zarządzanie. Wspiera, czy tłumi innowacje?
  • Zarządzanie portfolio. Czy wspiera słuszne, terminowe podejmowanie decyzji?
  • Organizacja i ekosystemy. Czy konfiguracja jest prawidłowa i czy role są jasne? 
  • Talent i kultura. Czy stawiasz swoje najlepsze talenty na innowacyjność? 
  • Idea – dopasowanie do rynku. Czy potrafisz płynnie przechodzić od tworzenia idei do rynku?


Chcesz zobaczyć, jak wypadasz na tle konkurencji i podążyć drogą w kierunku odnoszącego sukcesy innowatora? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat oceny Twojej innowacyjnej podróży.