Innovation Strategy

Opanowanie Innowacji, Strategii oraz Rozwiązań

 
Co pozwala odróżnić to, co najlepsze od reszty? Światowej klasy system innowacyjny, sterowany strategicznie, wewnętrznie spójny oraz elastyczny, który umożliwia osiąganie ciągłych sukcesów w nieustającej podróży w zakresie innowacji.

Innowacja jest niezbędna. Prawie 75% firm twierdzi, iż innowacyjność jest jednym z trzech najważniejszych priorytetów zarządzania, a 35% stawia ją na pierwszym miejscu. Nie jest to zaskakujące. Zwycięska strategia innowacyjna w połączeniu z odpowiednim systemem innowacji może spowodować ogromną różnicę. Od 2005 r. przedsiębiorstwa, które znalazły się w corocznym rankingu 50 najbardziej innowacyjnych firm świata BCG, osiągnęły łączny zysk akcjonariuszy wyższy o dwa punkty procentowe w porównianiu z tymi z globalnego rynku.

Trzeba jednak zaznaczyć, iż innowacja jest trudna. Tylko około 30% firm uważa, że są w tym dobre. Jest to więc coraz większe wyzwanie. Technologie cyfrowe i dane wymagają od nawet najsilniejszych innowatorów nieustannego opanowania nowych możliwości i rozwijania szybszych i bardziej sprawnych procesów badawczo-rozwojowych.

Innowacyjna Podróż BCG

Unikanie tych pułapek wymaga stronniczego, zwinnego oraz ukierunkowanego strategicznie podejścia. Te cechy są prawdziwe, niezależnie od tego, czy mówimy o innowacji w produktach konsumenckich, czy też w dziedzinie business-to-business - lub o innowacji na poziomie produktu, usługi lub modelu biznesowego. Znajdują się one w samym sercu podejścia BCG do doradztwa w zakresie innowacji. Podejście BCG do innowacji to holistyczne podejście, w ramach którego ściśle współpracujemy z klientem w celu wzmocnienia ich systemu innowacji i urzeczywistnienia działań. Podejście to składa się z czterech centralnych elementów.

STRATEGIA W ZAKRESIE INNOWACJI

Zaczynamy od spojrzenia zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, w celu określenia strategi innowacji, która najlepiej wspiera ogólną strategię biznesową. Na zewnątrz, aby zrozumieć kluczowe trendy kształtujące ekonomię i popyt klientów oraz ustalić priorytety dla najbardziej atrakcyjnych dziedzin inwestowania w innowacje. Wewnątrz, aby zrozumieć mocne i słabe strony systemu innowacji klienta. Strategia pozwala systemowi innowacyjnemu zyskać siłę przyciągania poprzez określenie najważniejszych obszarów dla inwestycji.

Wspieranie wiedzy specjalistycznej oraz propozycji:  


INNOWACYJNY SPRINT

Strategia w zakresie innowacji jest konieczna, ale nie wystarczająca. Tworzenie wartości w świecie skracających się cyklów życia produktów i modeli biznesowych wymaga szybkości oraz zdecydowanych działań. Współpracujemy z klientami w ramach „sprint-based approach”, aby opracować i wprowadzić na rynek minimum rentownych produktów zgodnych ze strategią. Propozycje są rozwijane w ramach tego podejścia "testuj i ucz się", a te mniej udane są porzucane w celu uwolnienia zasobów dla innych projektów.

Wspieranie wiedzy specjalistycznej oraz propozycji: 


BUDOWANIE BIZNESU I ZWIĘKSZANIE SKALI

Maksymalizacja zwrotu z inwestycji w innowacje wymaga zdolności do szybkiego dopasowania produktu do rynku i skalowania najbardziej obiecujących projektów. Ściśle współpracujemy z klientami, aby pomóc im przejść od eksperymentowania do realizacji nowego produktu, usługi lub modelu biznesowego.

Wspieranie wiedzy specjalistycznej oraz propozycji:


UMOŻLIWIENIE INNOWACJI

Coraz częściej innowacyjny sukces wymaga ciągłego budowania nowych możliwości innowacyjnych - lub wprowadzania umiejętności i możliwości z otoczenia. Pomagamy organizacjom identyfikować krytyczne zdolności i określać najlepszą drogę do ich uzyskania, czy to poprzez rozwój korporacyjny, partnerstwo, przejęcia, czy też rozwój wewnętrzny.

Wspieranie wiedzy specjalistycznej oraz propozycji: 

  • Nasze doświadczenie w zakresie inwestycji Corporate Venture Capital może pomóc klientom uzyskać dostęp do szerszego portfolio opcji na przyszłość
  • Centrum analizy wzrostu i innowacji BCG może pomóc w identyfikacji kandydatów do partnerstwa i przejęć.
  • Korzystając z projektowania skoncentrowanego na człowieku za pośrednictwem naszej specjalnej firmy BCG Platinion, wnosimy praktyczne podejście do rozwoju i realizacji.
  • BCG Lean R & D / Engineering Health Check określa możliwości zwiększenia wydajności procesu.


POWIĄZANE USŁUGI W ZAKRESIE INNOWACJI

Poznaj naszych konsultantów odpowiedzialnych za innowacje

 
Nasza praca z klientami nad strategią w zakresie innowacji oraz rozwiązania

POMAGANIE FIRMIE TECHNOLOGICZNEJ W PRZENOSZENu JEJ WIEDZY SPECJALISTYCZNEJ NA NOWE DZIEDZINY INNOWACJI

BCG pomaga klientowi stworzyć nowy biznes z zakresu nauk przyrodniczych, który obecnie stanowi 20% przychodów firmy.

Dowiedz się więcej

Wspieranie wzrostu gospodarczego poprzez innowacje w dziedzinie żywności i napojów

BCG współpracuje z firmą produkującą żywność i napoje w celu ponownego uruchomienia swoich innowacyjnych możliwości.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej o budowaniu „zwycięskiego silnika innowacji”

 
Inne możliwości wsparcia

protected by reCaptcha

Subscribe to our Innovation Strategy and Delivery eAlert.

Strategia innowacji i jej dostarczenie

SUBSCRIBE