Wybierz swoją lokalizację, abyśmy mogli dostosować dla Ciebie wyniki wyszukiwania.

Zapamiętaj moją lokalizację oraz ustawienia językowe.
Innovation Strategy

Opanowanie Innowacji, Strategii oraz Rozwiązań

 
Co pozwala odróżnić to, co najlepsze od reszty? Światowej klasy system innowacyjny, sterowany strategicznie, wewnętrznie spójny oraz elastyczny, który umożliwia osiąganie ciągłych sukcesów w nieustającej podróży w zakresie innowacji.

Innowacja jest niezbędna. Prawie 75% firm twierdzi, iż innowacyjność jest jednym z trzech najważniejszych priorytetów zarządzania, a 35% stawia ją na pierwszym miejscu. Nie jest to zaskakujące. Zwycięska strategia innowacyjna w połączeniu z odpowiednim systemem innowacji może spowodować ogromną różnicę. Od 2005 r. przedsiębiorstwa, które znalazły się w corocznym rankingu 50 najbardziej innowacyjnych firm świata BCG, osiągnęły łączny zysk akcjonariuszy wyższy o dwa punkty procentowe w porównianiu z tymi z globalnego rynku.

Trzeba jednak zaznaczyć, iż innowacja jest trudna. Tylko około 30% firm uważa, że są w tym dobre. Jest to więc coraz większe wyzwanie. Technologie cyfrowe i dane wymagają od nawet najsilniejszych innowatorów nieustannego opanowania nowych możliwości i rozwijania szybszych i bardziej sprawnych procesów badawczo-rozwojowych.

Innowacyjna Podróż BCG

Unikanie tych pułapek wymaga stronniczego, zwinnego oraz ukierunkowanego strategicznie podejścia. Te cechy są prawdziwe, niezależnie od tego, czy mówimy o innowacji w produktach konsumenckich, czy też w dziedzinie business-to-business - lub o innowacji na poziomie produktu, usługi lub modelu biznesowego. Znajdują się one w samym sercu podejścia BCG do doradztwa w zakresie innowacji. Podejście BCG do innowacji to holistyczne podejście, w ramach którego ściśle współpracujemy z klientem w celu wzmocnienia ich systemu innowacji i urzeczywistnienia działań. Podejście to składa się z czterech centralnych elementów.

STRATEGIA W ZAKRESIE INNOWACJI

Zaczynamy od spojrzenia zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, w celu określenia strategi innowacji, która najlepiej wspiera ogólną strategię biznesową. Na zewnątrz, aby zrozumieć kluczowe trendy kształtujące ekonomię i popyt klientów oraz ustalić priorytety dla najbardziej atrakcyjnych dziedzin inwestowania w innowacje. Wewnątrz, aby zrozumieć mocne i słabe strony systemu innowacji klienta. Strategia pozwala systemowi innowacyjnemu zyskać siłę przyciągania poprzez określenie najważniejszych obszarów dla inwestycji.

Wspieranie wiedzy specjalistycznej oraz propozycji:  


INNOWACYJNY SPRINT

Strategia w zakresie innowacji jest konieczna, ale nie wystarczająca. Tworzenie wartości w świecie skracających się cyklów życia produktów i modeli biznesowych wymaga szybkości oraz zdecydowanych działań. Współpracujemy z klientami w ramach „sprint-based approach”, aby opracować i wprowadzić na rynek minimum rentownych produktów zgodnych ze strategią. Propozycje są rozwijane w ramach tego podejścia "testuj i ucz się", a te mniej udane są porzucane w celu uwolnienia zasobów dla innych projektów.

Wspieranie wiedzy specjalistycznej oraz propozycji: 


BUDOWANIE BIZNESU I ZWIĘKSZANIE SKALI

Maksymalizacja zwrotu z inwestycji w innowacje wymaga zdolności do szybkiego dopasowania produktu do rynku i skalowania najbardziej obiecujących projektów. Ściśle współpracujemy z klientami, aby pomóc im przejść od eksperymentowania do realizacji nowego produktu, usługi lub modelu biznesowego.

Wspieranie wiedzy specjalistycznej oraz propozycji:


UMOŻLIWIENIE INNOWACJI

Coraz częściej innowacyjny sukces wymaga ciągłego budowania nowych możliwości innowacyjnych - lub wprowadzania umiejętności i możliwości z otoczenia. Pomagamy organizacjom identyfikować krytyczne zdolności i określać najlepszą drogę do ich uzyskania, czy to poprzez rozwój korporacyjny, partnerstwo, przejęcia, czy też rozwój wewnętrzny.

Wspieranie wiedzy specjalistycznej oraz propozycji: 

  • Nasze doświadczenie w zakresie inwestycji Corporate Venture Capital może pomóc klientom uzyskać dostęp do szerszego portfolio opcji na przyszłość
  • Centrum analizy wzrostu i innowacji BCG może pomóc w identyfikacji kandydatów do partnerstwa i przejęć.
  • Korzystając z projektowania skoncentrowanego na człowieku za pośrednictwem naszej specjalnej firmy BCG Platinion, wnosimy praktyczne podejście do rozwoju i realizacji.
  • BCG Lean R & D / Engineering Health Check określa możliwości zwiększenia wydajności procesu.


POWIĄZANE USŁUGI W ZAKRESIE INNOWACJI

Poznaj naszych konsultantów odpowiedzialnych za innowacje

 
Nasza praca z klientami nad strategią w zakresie innowacji oraz rozwiązania

POMAGANIE FIRMIE TECHNOLOGICZNEJ W PRZENOSZENu JEJ WIEDZY SPECJALISTYCZNEJ NA NOWE DZIEDZINY INNOWACJI

BCG pomaga klientowi stworzyć nowy biznes z zakresu nauk przyrodniczych, który obecnie stanowi 20% przychodów firmy.

Dowiedz się więcej

Wspieranie wzrostu gospodarczego poprzez innowacje w dziedzinie żywności i napojów

BCG współpracuje z firmą produkującą żywność i napoje w celu ponownego uruchomienia swoich innowacyjnych możliwości.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej o budowaniu „zwycięskiego silnika innowacji”

 
Inne możliwości wsparcia

protected by reCaptcha

Subscribe to our Innovation Strategy and Delivery eAlert.

Strategia innowacji i jej dostarczenie

SUBSKRYBUJ